Reply to Post

File:
Name:
Reply:

1601896234751.png (635x625) 25 KB
No.11747 Anonymous 11/10/2020 06:11:55
The day you wake up with sirens before the sunrise is the time of doom for viruses. The nökers(guards) will kick your front doors open with all their hatred. They will neutralize your wife, daughters and sons by buttstrokes. They will take all of you captive. They will kill the old, the disabled and the weak right away. Those of you who are intact will be put to work as slaves to contribute to the Empire. All your valuables will be confiscated. We will also benefit from your corpses as energy. Crematoriums will blaze. You will disappear, you will get erased from history. You will pay the diet of challenging the Turks in Turkish soil. You will never see the comfort of the republican regime again. Everyone who resists us will groan under our military boots. Because not democracy the Greek tradition, the rule of the Supreme Tigir will rule forever in this land. The Tigir:Er System of Thought will be the unique guide of the new Turkish race. There is no democracy! No mercy! There is no peace! Because, peace is for cowards!

kafatasçıyız...gif (630x636) 955 KB
Anonymous No.11748 11/10/2020 06:40:35

images (68).jpeg (300x222) 15 KB
Anonymous No.11753 11/11/2020 08:34:42
t.mehmet

Anonymous No.11773 11/12/2020 07:40:44
i mean,TİGİR:ER System of thought is kinda based... it would be a interesting scenario for a dystopia.

Anonymous No.11811 11/14/2020 10:33:50
admin tigir kaplan demek değil mi

Anonymous No.11813 11/14/2020 10:35:23
based thread cringe replies https://www.youtube.com/watch?v=IckO8fWOkRs

Anonymous No.11814 11/14/2020 10:35:23
based thread cringe replies https://www.youtube.com/watch?v=IckO8fWOkRs

Anonymous No.11815 11/14/2020 10:35:24
based thread cringe replies https://www.youtube.com/watch?v=IckO8fWOkRs

FB_IMG_16038982...jpg (360x419) 88 KB
Anonymous No.12256 11/16/2020 03:26:27
god:soldier

Anonymous No.12257 11/16/2020 04:10:46
Tigir = Derivative form of Tenger/Tengri. Means "sky" Er = Man or soldier Tigir:Er roughly translates to Cælæstial:Warrior

images (71).jpeg (640x360) 24 KB
Anonymous No.12264 11/16/2020 06:08:24

ZBCdYAuMfK4.jpg (1280x852) 271 KB
Anonymous No.12268 11/17/2020 12:23:23
Hedeflerimizden biri ise Atilla'nın heykelini Vatikan'ın ortasına dikmek. Herkes yüce başbuğumuzun önünde köpek gibi eğilecek. Amına koduğumun hristoları.

Anonymous No.12269 11/17/2020 06:33:37
The day you wake up with sirens before sunrise is the time of doom for viruses. The nökers will kick your front doors open with all their hatred. You will feel their presence behind your neck every second and you will keep experiencing moments of fear. Those who are not in our side will be our prey and will be burned in crematoriums. You will want to escape, but you will not find a way out. You won't be saved! At the end of the road, you'll think you are seeing the light of escape, but there will be a dark spirit waiting for you. The dark spirit of the nökers will descend upon your light! You will drown in darkness! You will hurt, you will bleed; your glory, honor and dignity will be taken away from you. Your idols will get destroyed! You will not even have an inch of land to be buried. Your tears won't be able to block the buttstrokes. Your screams will fade under the stomps of our military boots! You have no salvation anymore! The Tigir:Er System of Thought will rule everywhere, land by land! We will be the masters of all living things and all humanity!

tb2.jpg (628x378) 15 KB
Anonymous No.12270 11/17/2020 07:49:19
Gün çıxmazdan əvvəl sirenlərlə oyanan gün ermənilerin əzabının vaxtıdır. Nökerler bütün nifrətləri ilə qapılarınızı təpikləyəcəklər. Arvadınızı, qızınızı və oğlunuzu kötük zərbələri ilə zərərsizləşdirəcəkdir. Hamınızı əsir götürəcəklər. Yaşlıları, əlilləri və zəifləri orada öldürəcəklər. Sağlam olanlarınız, imperatorluğa töhfə vermək üçün kölə kimi işə salınacaqlar. Bütün aktivləriniz müsadirə ediləcək. Cəsədlərinizdən enerji olaraq da faydalanacağıq. Krematoriyalar alovlu bir şəkildə yanacaq. Sən yox olacaqsan, tarixdən silinəcəksən. Türk torpaqlarında Türklərə qarşı durmağın pəhrizini ödəyəcəksiniz. Bir daha respublika rejiminin rahatlığını görməyəcəksiniz. Bizə müqavimət göstərən hər kəs çəkməmizin altında inləyəcək. Çünki Yunan demokratiya ənənəsindən deyil, Ali Tigirin hakimiyyəti bu torpaqlarda əbədi olaraq davam edəcəkdir. Tigir:Ər Düşüncə Sistemi yeni Türk irqinin yeganə bələdçisi olacaq. Demokratiya yoxdur! Heç bir mərhəmət! Sülh yoxdur! Çünki barış qorxaqlar üçündür!

FB_IMG_16056046...jpg (532x960) 293 KB
Anonymous No.12271 11/17/2020 09:17:18
official Tigir:Er thread from now on

ulan virüs.gif (617x800) 277 KB
Anonymous No.12319 11/21/2020 06:54:03
ç*rkeZZ virüsleri ayağını denk alsın!

Anonymous No.12322 11/22/2020 08:24:25
>>12329 İs this a Game of Sultans ad?

tumblr_ozple7Bv...gif (736x414) 1007 KB
Anonymous No.12355 11/25/2020 10:55:08
galaxies are the treasures waiting to get conquered

Anonymous No.12363 11/26/2020 07:21:34
cringeeee

Anonymous No.12376 11/26/2020 07:51:23
>>12363 you mad??

Anonymous No.12377 11/26/2020 08:07:37
>>12376 no its fucking cringeee

Anonymous No.12382 11/26/2020 12:26:37
>>12363 "cringeeee" what is this? What kind of bullshit did you take this thread for? We don't even bother to expect you to understand what we are saying like the mongrel you are. Anyways, we give you no right to answer, because you are just a mongrel that weights 126lb who doesn't get his ass off of guzzling burgers all day. YOU GOT KICKED OUT!

Anonymous No.12383 11/26/2020 01:43:33
>>12382 Tigir:Er is not baseddd.It is cringeee

Anonymous No.12387 11/26/2020 06:23:59
too many ethnic viruses posting on this thread. if you are mad because you are not turk, just move on and wait untill the day we will crush your skulls with our boots comes.

65211109_283332...jpg (672x672) 28 KB
Anonymous No.12388 11/26/2020 06:24:16

Anonymous No.12396 11/27/2020 03:16:27
Hocam Tigir kaplan demek değil mi ?

Anonymous No.12397 11/27/2020 03:16:29
Hocam Tigir kaplan demek değil mi ?

Anonymous No.12398 11/27/2020 03:21:54
Kaplanını SİKEYİM! Atıldın.

Anonymous No.12399 11/27/2020 06:11:38
Hocam ama ayıp ediyorsunuz . Tigir'in anlamı için malumat istiyorum .

Anonymous No.12402 11/28/2020 06:58:53
Tigir, Hakas Türkçesi'nde "Tanrı" demektir. "Tigir" kelimesi, Anglo dili menşe değildir.