[ v2.4.1 ] [ rules & faq / feedback ] [ search ] [ sks | sdb ]

Join our Telegram Channel

Karabo.ğa Mobile App has been published! (v1.2)(Android and IOS)


/sdb/ - Serious Discussion Board


Make a New Post

File: 1619367794556.jpg (173.47 KB, 1080x1350, ariana-grande--87253-10042019101802.jpg) ImgOps Google

No.15309 Reply Report

https://twitter.com/arianagrande/status/454407790602104832

No.15310 Reply Report

sevgili eşcinsel insanlar.  kıçınızı nasıl siliyorsun  Bunun kulağa aptalca gelebileceğini biliyorum ama eşcinseller bizim  gibi mi kıçlarını siliyor ?  kıçlarına bir şeyler sokmayı sevdiklerini duydum, bu yüzden tuvalet kağıdı içeri girdiğinde Tahrik oluyorlar mı ?  kaka ne olacak?  Penis gibi hissettirdiği için kaka yaptıklarında da mı tahrik oluyorlar?  ama ya gerçekten kıçlarını silmekte daha iyiylerse, çünkü heteroseksüel insanların çok gey olduğu için kullanamayacakları bir tür gelişmiş tekniklere sahiplerse?  parmaklarını tuvalet kağıdına sarıp  kakaları parmaklayarak mı dışarı atıyorlar ?  Kıçımı Silmekten gerçekten nefret ediyorum, bu yüzden belki de bu gelişmiş teknikleri kullanmak için geye dönüşebilirim.  siz ne düşünüyorsunuz?  ve burada homoseksüel varsa lütfen bana geyken kıçını nasıl sildiğini söylesin

No.15313 Reply Report

i cummed