[ v2.4.1 ] [ rules & faq / feedback ] [ search ] [ sks | sdb ]

Join our Telegram Channel

Karabo.ğa Mobile App has been published! (v1.2)(Android and IOS)


/sdb/ - Serious Discussion Board


Make a New Post

File: 1628001824137.png (251.52 KB, 634x640, sweating pepe.png) ImgOps Google

No.15715 Reply Report

>https://www.tarimdanhaber.com/tarim/tarim-bakanligi-bill-gates-vakfi-ile-nasil-bir-ortak-calisma-h14323.html
>https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Haber/529/Bill-Ve-Melinda-Gates-Vakfi-Calistayinda-Muhtemel-Is-Birligi-Alanlari-Ele-Alindi
>https://dogruhaber.com.tr/haber/699750-gidamiz-kime-emanet-tarim-bakanligi-bill-gates-vakfi-ile-protokol-imzaladi/
>https://twitter.com/mgultekin11/status/1256530079951269897
>bill gates'in trakyadan arsa alması
>bill gates'in bodruma yatıyla tatile geldikten sonra türkiyenin her yerinde yangın çıkması

No.15716 Reply Report

File: 1628018894678.png (5.97 KB, 128x103, 1621928239640.png) ImgOps Google

>>15715


Bill Gates muhtemelen amk komunistleri ile işbirliği halde ben sana diyeyim. Ancak komunistleri daha çok neoliberal amaçları için maşa olarak kullanıyor.

No.15726 Reply Report

>>15716
o dediğin komünistler muhtemelen zaten ABD kuklası olan PKK'nın yan çarı(öyle duydum) yani gayet normal