[ v2.4.1 ] [ rules & faq / feedback ] [ search ] [ sks | sdb ]

Join our Telegram Channel

Karabo.ğa Mobile App has been published! (v1.2)(Android and IOS)


/sdb/ - Serious Discussion Board


Make a New Post

File: 1634072006346.jpg (94.53 KB, 768x461, ddpbsw.jpg) ImgOps Google

No.15848 Reply Report

Bir günde nasıl besleniyorsunuz anonlar?

No.15850 Reply Report

File: 1634095504131.jpg (23.83 KB, 446x687, images - 2021-10-13T062448.562.jpeg) ImgOps Google

>>15848

bir bok yemiyorum


ona rağmen kilo alıyorum


soyboy diyeti

No.15856 Reply Report

bok yiyom 😁

No.15883 Reply Report

Sabah kahvaltısında 3 ekmek ve bir kuzu tencere kuzu haşlama
Öğlen bir şey yemiyorum . Genellikle kafatasına doldurduğum kımızımdan içiyorum
Akşama ise ev ahalisi ile birlikte bir öküz/dana yiyoruz
Çok yemiyorum yani

No.15919 Reply Report

sabah kahvaltısı ekmek arası soğan pul biber yanında kola öğlen yok akşam kırmızı et (az pişmiş) beyaz şarap bardağında da kırmızı şarap (dişlerimi fırçalamıyorum hayır??)

No.15920 Reply Report

>>15850
aynı pHen